PRIS

I civile sager (erstatningssager) kan der søges fri proces eller være mulighed for at få advokatomkostningerne dækket via retshjælpsforsikringen, hvis man har tegnet en retshjælpsforsikring.

Hvis jeg arbejder som bistandsadvokat for en forurettet under en straffesag, er det det offentlige, der betaler.

Når jeg arbejder som forsvarsadvokat i straffesager, er det det offentlige, der lægger ud for mit salær.

Salæret er fastsat takstmæssigt. Man kan se taksterne på Danske Advokaters hjemmeside. Timelønnen er (2017) på 2.110 kr. inkl. moms.

Hvis den tiltalte dømmes, er det tiltalte selv, der kommer til at betale. Beløbet opkræves af det offentlige.

Vermlandsgade 51, 2. Sal | 2300 København S | Tlf.: 70 20 59 09 | Mobil: 20 23 63 30 | E-mail: else@praestegaard.dk​​

CVR: 13309205