CV​

​Curriculum vitae

Else Præstegaard, født den 6. oktober 1954

Cand. jur. fra Århus Universitet 1980

​1986:

Selvstændig advokat​

​2006 - 2016

Konsulent til varetagelse af arbejdsskadesager i fagforeningen 3F
Speciale: Personskadeerstatning.

​2004:

Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret

​1989 - 2006

Selvstændig advokat i kontor-fællesskab i Niels Hemmingsensgade 10, 5. sal, København.
Specialerne var dengang især udlændingeret, lejeret og strafferet.

​1988 - 1989

Ansat advokat hos Steen Bech og Benny Rosberg:
Speciale: Lejeret og erstatningsret

​1986 - 1988

Selvstændig advokat i advokat kollektiv i Store Kongensgade 77, København.
Speciale: funktionærret, flygtningesager og udlændingeret

​1984 - 1986

Dommerfuldmægtig ved Sø- og Handelsretten

​1982 - 1984

Dommerfuldmægtig ved Kriminal- og Skifteretten i Hillerød

​1980 - 1982

Dommerfuldmægtig ved retten i Skive

Møderet og udnævnelser

1988

Møderet for landsret

​1993

Møderet for Højesteret

​1993

Offentlig beskikket advokat og forsvarer ved Østre Landsret, Sø- og
Handelsretten og Københavns Byret

1997 - 2009

Lægdommer ved Boligretten i Gentofte

​1997 -

Suppleant i De københavnske Huslejenævn.

2010 -

Medlem af Flygtningenævnet, indstillet af Advokatsamfundet

Bestyrelsesposter og andet frivillig, ulønnet arbejde.

1997 - 2010

Kvindehjemmet på på Jagtvej, København: Bestyrelsesmedlem

1995 - 2006

Bistandsorganisationen AXIS:Bestyrelsesmedlem

http://www.axisngo.dk/

Formål: At danne organisatoriske rammer for arbejdet med at udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en global mere retfærdig fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder med prioritet på uddannelse og bæredygtig udvikling.

2003 - 2005

ICJ

Tidligere

Arbejde i retshjælp, blandt andre Århus Retshjælp og i kvinderådgivninger, herunder i Grevinde Danner Stiftelse

Efteruddannelse:

Mange kurser udbudt af især Advokatsamfundet, DJØF og JUC, herunder i strafferet, erstatningsret, boliglejeret, udlændingeret og flygtningeret

2004

Advokatsamfundets Mediatoruddannelse

Vermlandsgade 51, 2. Sal | 2300 København S | Tlf.: 70 20 59 09 | Mobil: 20 23 63 30 | E-mail: else@praestegaard.dk​​

CVR: 13309205