DIN ADVOKAT, CENTRALT I KØBENHAVN

​Advokat Else Præstegaard rådgiver og bistår klienter især indenfor strafferet.

Samarbejdet mellem advokat og klient bygger på fortrolighed. Det gælder naturligvis også i min praksis. Klientens interesser varetages professionelt, samvittighedsfuldt og effektivt.

Jeg har kontorfællesksab med Advokat Jens Duus.

Har du brug for advokatbistand, er du velkommen til at kontakte mit kontor.​

Kontakt formular​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Advokat Else Præstegaard er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Jeg er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan forsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Else Præstegaard, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Jeg er omfattet af advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundet hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet. Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

I tilfælde af en tvist om salær af Advokat Else Præstegaard, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprincessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Vermlandsgade 51, 2. Sal | 2300 København S | Tlf.: 70 20 59 09 | Mobil: 20 23 63 30 | E-mail: else@praestegaard.dk​​

CVR: 13309205